Yellow Bird,Children Stories,

Dr. Khosrow Shariari,

Arzan Publisher Stockholm, Sweden.

Illustrated by me
نشر ارزان در استکهلم مجموعه داستانی از خسرو شهریاری را با نام پرنده ی زرد به صورت رنگی و قطع رقعی ۱۵ در ۲۱ به چاپ رسانده.

تصویرسازی کتاب ادای دینی بود به این هنرمند برجسته ی تاتر امروز.
در آلمان کتاب را از طریق من میتوانید تهیه کنیدyellow-Bird-cover-werbung